نام: هامون پورمیرزاآقا
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مکانیک
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: h . p o u r m i r z a a g h a @ i a u r a m s a r . a c . i r


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
دکترا مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ایران 1395
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران ایران 1389
کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان ایران 1387


جوایز و افتخارات
عنوان 
سال 
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر 1393
کسب مقام سوم در اولین دوره مسابقات کشوری طراحی هواپیما به عنوان استاد راهنما گروه مکانیک و هوافضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر 1393
کسب مقام دوم در اولین دوره مسابقات کشوری طراحی هواپیما به عنوان استاد راهنما گروه مکانیک و هوافضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر 1393
کسب مقام فنی ترین تیم در مسابقات رباتیک کردستان به عنوان استاد راهنما گروه رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر 1394
انتخاب مقاله برتر در هشتمین کنفرانس سالانه مبدل های گرمایی 1395
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر1395تحقیقات
عنوان 
Assisted optimization of the serve driving by using the elementary transfer functions method
Interactively exploring key technologies for cryogenic hybrid rocket motors
پژوهشگر پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشکده های فنی دانشگاه تهران در زمینة طراحی باتری ها
دوره طراحی آزمایش های آیرودینامیکی تجربی
 
مقالات علمی
Title 
Authors 
Publication Date 
Simulation and thermodynamic analysis of a combined gas turbine power with a solid oxide fuel cell and analysis irreversibility hybrid systemsH Pourmirzaagha, R Ebrahimi01/04/2012
Conference
Journal Journal of Energy Engineering Management (ISC)
Volume 2 (2)
Issue
Pages 40-51
Publisher
Description
Analysis and simulation of hybrid solid oxide fuel cell-gas turbine cycle in design point and predicted efficiency in off design pointH Pourmirzaagha, R Ebrahimi, M Raad, A Asadollahi02/04/2012
Conference
Journal Iranian Journal of Energy
Volume 14 (4)
Issue
Pages
Publisher
Description
Computational study of incompressible turbulent flows with method of characteristicsAA Orang, SE Razavi, H Pourmirzaagha15/04/2014
Conference
Journal Journal of Computational and Applied Mathematics
Volume 259
Issue
Pages 741-751
Publisher Elsevier
Description ,
Nano-particles transport in a concentric annulus: a lattice Boltzmann approachH Pourmirzaagha, HH Afrouzi, AA Mehrizi09/04/2015
Conference
Journal Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Volume 53 (3)
Issue
Pages 683-695
Publisher
Description
Optimization of Electrochemical Lead-Acid Battery Using Computational Fluid DynamicsH POURMIRZAAGHA, V ESFAHANIAN, F SABETGHADAM, F TORABI17/04/2015
Conference
Journal MODARES MECHANICAL ENGINEERING
Volume 15 (9)
Issue
Pages 280-288
Publisher
Description
Single and multi‐objective optimization for the performance enhancement of lead–acid battery cellH Pourmirzaagha, V Esfahanian, F Sabetghadam, F Torabi11/01/2016
Conference
Journal International Journal of Energy Research
Volume 40 (14)
Issue
Pages 1966-1978
Publisher Wiley
Description
The influence of micro air jets on mixing augmentation of transverse hydrogen jet in supersonic flowM Barzegar Gerdroodbarya, K Fallah, H Pourmirzaagha23/04/2016
Conference
Journal International Journal of Hydrogen Energy
Volume 41 (47)
Issue
Pages 22497–22508
Publisher Elsevier
Description
Characteristics of transverse hydrogen jet in presence of multi air jets within scramjet combustorMB Gerdroodbary, K Fallah, H Pourmirzaagha15/04/2017
Conference
Journal Acta Astronautica
Volume 132
Issue
Pages 25-32
Publisher Elsevier
Description