هامون پورمیرزاآقا

استادیار دانشکده فنی و مهندسی


نام: هامون پورمیرزاآقا
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مکانیک
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: h . p o u r m i r z a a g h a @ i a u r a m s a r . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسی هوافضا
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
ایران
1395
کارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
ایران
1389
کارشناسی
مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
ایران
1387

مقالات علمی 8 مقاله

Title
Authors
Publication Date
Simulation and thermodynamic analysis of a combined gas turbine power with a solid oxide fuel cell and analysis irreversibility hybrid systems
H Pourmirzaagha, R Ebrahimi
4/1/2012
Conference
Journal
Journal of Energy Engineering Management (ISC)
Volume
2 (2)
Issue
Pages
40-51
Publisher
Description
Analysis and simulation of hybrid solid oxide fuel cell-gas turbine cycle in design point and predicted efficiency in off design point
H Pourmirzaagha, R Ebrahimi, M Raad, A Asadollahi
4/2/2012
Conference
Journal
Iranian Journal of Energy
Volume
14 (4)
Issue
Pages
Publisher
Description
Computational study of incompressible turbulent flows with method of characteristics
AA Orang, SE Razavi, H Pourmirzaagha
4/15/2014
Conference
Journal
Journal of Computational and Applied Mathematics
Volume
259
Issue
Pages
741-751
Publisher
Elsevier
Description
,
Nano-particles transport in a concentric annulus: a lattice Boltzmann approach
H Pourmirzaagha, HH Afrouzi, AA Mehrizi
4/9/2015
Conference
Journal
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Volume
53 (3)
Issue
Pages
683-695
Publisher
Description
Optimization of Electrochemical Lead-Acid Battery Using Computational Fluid Dynamics
H POURMIRZAAGHA, V ESFAHANIAN, F SABETGHADAM, F TORABI
4/17/2015
Conference
Journal
MODARES MECHANICAL ENGINEERING
Volume
15 (9)
Issue
Pages
280-288
Publisher
Description
Single and multi‐objective optimization for the performance enhancement of lead–acid battery cell
H Pourmirzaagha, V Esfahanian, F Sabetghadam, F Torabi
1/11/2016
Conference
Journal
International Journal of Energy Research
Volume
40 (14)
Issue
Pages
1966-1978
Publisher
Wiley
Description
The influence of micro air jets on mixing augmentation of transverse hydrogen jet in supersonic flow
M Barzegar Gerdroodbarya, K Fallah, H Pourmirzaagha
4/23/2016
Conference
Journal
International Journal of Hydrogen Energy
Volume
41 (47)
Issue
Pages
22497–22508
Publisher
Elsevier
Description
Characteristics of transverse hydrogen jet in presence of multi air jets within scramjet combustor
MB Gerdroodbary, K Fallah, H Pourmirzaagha
4/15/2017
Conference
Journal
Acta Astronautica
Volume
132
Issue
Pages
25-32
Publisher
Elsevier
Description

جوایز و افتخارات 6 عنوان

عنوان
سال
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
1393
کسب مقام سوم در اولین دوره مسابقات کشوری طراحی هواپیما به عنوان استاد راهنما گروه مکانیک و هوافضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
1393
کسب مقام دوم در اولین دوره مسابقات کشوری طراحی هواپیما به عنوان استاد راهنما گروه مکانیک و هوافضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
1393
کسب مقام فنی ترین تیم در مسابقات رباتیک کردستان به عنوان استاد راهنما گروه رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
1394
انتخاب مقاله برتر در هشتمین کنفرانس سالانه مبدل های گرمایی
1395
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
1395

تحقیقات 4 تحقیق

عنوان
Assisted optimization of the serve driving by using the elementary transfer functions method
Interactively exploring key technologies for cryogenic hybrid rocket motors
پژوهشگر پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشکده های فنی دانشگاه تهران در زمینة طراحی باتری ها
دوره طراحی آزمایش های آیرودینامیکی تجربی